1. HARMONIJA d.o.o. daje na korištenje vozilo navedeno na Ugovoru, na vrijeme i uz uvjete utvrđene ovim ugovorom o
  najmu vozila.
 2. Potpisivanjem Ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeto u ispravnom stanju i punim spremnikom goriva, ako u Ugovoru nije drugačije navedeno.
 3. Korisnik se obvezuje da će platiti gorivo potrošeno tijekom najma. U slučaju da korisnik ne vrati vozilo s punim spremnikom, Harmonija d.o.o. će naplatiti uslugu točenja goriva 20,00€, kao i razliku dotočenog goriva.
 4. Korisnik se obvezuje da će vozilo vratiti sa svim dijelovima, alatom, dokumentima, standardnom i dodatnom opremom (dizalica, aparat za gašenje, reflektirajući prsluk, kutija prve pomoći, rezervne žaruljice...), s kojom je vozilo preuzeto.
 5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtjev HARMONIJA d.o.o. Za svako produženje najma korisnik će zatražiti suglasnost HARMONIJA d.o.o. 24 sata unaprijed te istovremeno po dobitku suglasnosti uplatiti dodatni iznos na ime pologa. Korisnik se obvezuje da će vozilo vratiti uredno i čisto, kakvo je i preuzeto, u protivnom HARMONIJA d.o.o. će naplatiti uslugu pranja i čišćenja vozila 40,00€.
 6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u Ugovoru navedena kao drugi vozač, pod uvjetom da ima sve potrebne kvalifikacije i dokumente.
 7. Korisnik se ne smije koristiti unajmljenim vozilom: za plaćeni prijevoz robe i putnika, za vuču drugih vozila, za športska natjecanja, prijevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, tereta jakog i neugodnog mirisa ili materijala koji mogu oštetiti vozilo.
 8. Korisnik ne može ustupiti prava stečena po Ugovoru, niti smije otuđiti vozilo ili njegove pojedine dijelove.
 9. Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez prethodne suglasnosti HARMONIJA d.o.o., vozilo će se smatrati ukradenim, o čemu će vlasnik obavijestiti policiju. U takvom će se slučaju korisnik smatrati materijalno odgovorinim za vozilo.
 10. Korisnik se obvezuje da će za vrijeme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila te da će redovito provjeravati ulje, tekućinu za hlađenje, tlak u gumama i sl., odnosno da će redovito vršiti neophodne zamjene ili osigurati da to učini vlasnik. HARMONIJA d.o.o. će nadoknaditi korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje itd., osim troškova pranja unajmljenog vozila, temeljem predočenog R1 računa koji mora glasiti na HARMONIJA d.o.o., Čakovečka 22, 40319 Belica, OIB: 98266965468
 11. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu koje izazove nepravilnom uporabom vozila. U tom slučaju korisnika će se teretiti za troškove vuče oštećenog vozila, troškove smanjenja vrijednosti vozila i gubitak prihoda na tom vozilu tijekom cjelokupnog vremena popravka, po trenutno važećem cjeniku za najam vozila. Korisnik će također snositi troškove koje HARMONIJA d.o.o. može imati prema trećim osobama, a koji su prouzročeni nepravilnom uporabom vozila od strane korisnika.
 12. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu tijekom trajanja najma koje uzrokuje korisnik ili treća osoba. U slučaju štete trećim osobama korisnik će snositi sve troškove koje HARMONIJA d.o.o. može imati po toj osnovi.
 13. Korisnik se obvezuje da će u vrijeme kad ne koristi vozilo isto zaključavati te ključeve i dokumente uzeti sa sobom. Po završetku najma korisnik mora predati ključeve i dokumente vozila ili nadoknaditi troškove nastale gubitkom istih.
 14. Korisnik neće teretiti HARMONIJA d.o.o. za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu, kako u vrijeme trajanja najma, tako i po povratku vozila iz najma.
 15. Za vrijeme trajanja najma korisnik će sam snositi troškove parkiranja, garažiranja, kazni za prekršaje počinjene u prometu, troškove deponiranja vozila zbog nepravilnog parkiranja, kao i druge izvanredne troškove.
 16. Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je poduzeo sve potrebne mjere da do kvara ne dođe.
 17. HARMONIJA d.o.o. ne snosi nikakve posljedice prouzročene kvarom vozila za vrijeme korištenja, osim onih za koje je izravno odgovorna HARMONIJA d.o.o.
 18. Korisnik se obvezuje da će sve troškove po Ugovoru platiti u zakonski propisanom ili ugovorenom roku.
 19. U slučaju nezgode, korisnik se obvezuje štititi interese vlasnika vozila s time da će:
  • zabilježiti imena i adrese osoba i svjedoka koje su sudjelovale u nezgodi
  • osigurati i ukloniti vozilo prije napuštanja mjesta nesreće
  • pozvati prometnu policiju radi službenog očevida,te obavijestiti HARMONIJA d.o.o. o nezgodi u što kraćem roku.
  • napraviti minimalno 10 fotografija vezanih uz prometnu nezgodu ( uvjeti osiguravajuće kuće )
  Ako korisnik propusti poduzeti navedene mjere, bit će odgovoran za sve posljedice i štete koje HARMONIJA d.o.o.
  temeljem toga može imati.
 20. Korisnik se obvezuje podmiriti eventualno nastalu štetu na vozilu koja je prouzročena vlastitom krivnjom, od ugovorenog sudjelovanje u šteti do maksimalnog iznosa od 700,00€.
 21. Sastavni dio ovog Ugovora je cjenik usluga koji je na snazi u vrijeme sklapanja Ugovora.
 22. Izmjene uvjeta i odredbi Ugovora moguće je samo uz pisanu suglasnost obje strane.
 23. U slučaju spora po ovog Ugovoru nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu HARMONIJA d.o.o.
 24. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. siječnja 2017., te su objavljeni na prodajnom mjestu u Belici.

 

HARMONIJA d.o.o
Čakovečka 22
40319 Belica
oib:98266965468

Koristimo kolačiće

Harmonija koristi kolačiće (cookies). Neki od njih su neophodni za funkcioniranje web stranice, dok nam drugi pomažu oko unaprijeđenja korisničkog iskustva (tracking cookies).

Možete odabrati želite li dozvoliti kolačiće ili ne. Ako ih zabranite, nećete moći koristiti sve funkcionalnosti naše web stranice.